sigill made in eskilstuna

Riskakor

Genom att klicka på ”Acceptera” samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i marknadsföringsinsatser.

Läs mer här

Integritetspolicy

Risfabriken/Nordic Rice AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar våra kunder, potentiella kunder och affärspartners personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar även vilka rättigheter du som registrerad har och hur du kan göra dessa gällande i enlighet med GDPR.

Om du har några frågor kring hur vi arbetar kring att samla personuppgifter och information, är du varmt välkommen att kontakta oss på info@nordicrice.se.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer, adress men även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exvis IP-nummer) utgör personuppgifter under förutsättning att de kan kopplas samman till en fysisk person.

Vad är en behandling?

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, bearbetning och lagring dvs. allt som kan tänkas göras med en personuppgift.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som Risfabriken/Nordic Rice AB samlar in om dig är huvudsakligen de personuppgifter som du tillhandahåller oss inom ramen för vårt affärsförhållande. Exempel på personuppgifter som behandlas är följande:

  • Namn

  • Mailadress

  • Telefonnummer

  • Information om affärsinteraktioner

Tillfällen då data samlas in kan vara när du är i kontakt med Risfabriken/Nordic Rice AB av olika anledningar, registrerar dig för våra evenemang, söker lediga tjänster eller skickar spontanansökningar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Den information som du tillhandahåller Risfabriken/Nordic Rice AB kan komma att behandlas för huvudsakligen följande ändamål:

För att ingå avtal eller för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

För att förbättra vår kundservice

Den information som du lämnar hjälper oss att ge dig en effektivare kundservice och support.

För att förbättra våra produkter

Informationen som du lämnar kan hjälpa oss att utveckla och förbättra både befintliga och nya produkter.

För att förbättra vår kommunikation

Din mailadress, adress och ditt telefonnummer som du lämnar till oss kan användas för att förse dig med information och uppdateringar gällande diverse nyheter och uppdateringar.

För att försvara ett rättsligt anspråk

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med eventuella tvister och andra förfaranden.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Risfabriken/Nordic Rice kan ibland behöva lämna information till relevant tredje man exempelvis till betrodda tredje parter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service. För att i varje sådant fall säkerställs att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt.

Fullständig information kan även komma att lämnas ut i de fall en myndighet har lagstöd för begäran, exempelvis har Integritetsskyddsmyndigheten rätt att ta del av all lagrad information.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi på Risfabriken/Nordic Rice AB sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser och så länge som krävs enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsenliga åtaganden, såsom genom vårt berättigade intresse när du registrerar dig för våra evenemang sparar vi uppgifterna endast så länge som behövs och/eller är lagstadgade för ändamålet.

Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när syftet inte längre existerar eller den lagstadgade skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör.

Lagringstiden för personuppgifterna vi samlar in fastställs i enlighet med ändamålet och den rättsliga skyldigheten för varje behandling.

Cookiepolicy

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen den cookien, för att skapa översikt av din online aktivitet.

Vilka cookies används av oss?

På Risfabrikens webbsida använder vi och tredje parter cookies för olika ändamål för att underlätta din navigering, anpassa innehåll, skräddarsy reklam efter dina intressen och mäta användningen av webbplatsen. Vi använder både sessions cookies och permanenta cookies.

Sessions cookies lagras i datorns minne enbart under tiden som en användare besöker webbsidan och raderas automatiskt från användarens dator när webbläsaren stängs.

Permanenta cookies lagras på besökarens dator och raderas inte när webbläsaren stängs. Permanenta cookies kan minnas användarinställningar för en särskild webbsida så att de kan användas igen vid senare besök.

När du besöker risfabriken.se kan du stöta på inbäddat innehåll, eller så du kan bli hänvisad till andra webbplatser för en del aktiviteter. Dessa webbsidor och inbäddat innehåll kan använda sina egna cookies. Vi har inte kontroll över placeringen av cookies på andra webbsidor, även om du riktas till dem från oss.Copyright

Copyright © Risfabriken. Med ensamrätt. Risfabriken ägs av Nordic Rice AB. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, ljud och program och annat material som publiceras tillhör Nordic Rice AB.

Det är tillåtet att kopiera valda delar genom att printa, lagra på hårddisk, sända eller länka till andra, men enbart i informationssyfte och under förutsättning att copyright-meddelandet enligt ovan anges.

Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia, eller läggas in på annan kommersiell hemsida eller genom länk till vår sajt utan att godkännande har erhållits från Risfabriken. Ingen annan rättighet beviljas. Det är inte tillåtet att använda något av varumärkena från hemsidan utan särskilt tillstånd.

Senast uppdateras 22.04.11

Adress

Nordic Rice Skjulstagatan 10 632 29 Eskilstuna

Mail

info@nordicrice.se

Besök även

www.nordicrice.se